Beleine broadjes


Jo kinne by ús hearlike beleine broadsjes en tosty's bestelle.
Bestelle jo de broadsjes in healoere foardat jo dizze nedich binne, dan soargje wy der foar dat sy op 'e tiid foar jo klearstean.
Wy kinne de broadsjes ek by jo besoargje (€ 1,50 besoarchkosten yn Grou). Bestel de broadsjes dan in oere fan te foaren.

Jo kinne yn de winkel of tillefoanysk bestelle op 0566 621570.

TOSTIES / PANINIES ....
Tsiis € 3,00
Ham / tsiis € 3,50
Tsiis/salami € 3,50
Hawaii: tsiis, ham, ananas € 4,25
Grou: geitetsiis en huningmosterstip € 4,50
Provensaalsk: brie, salami, tomaat € 4,75

Lekkere farsk beleine broadsjes......

meitsje sels in kar út ús assortimint hurde of sêfte broadsjes.

Lytse broadsjes:  kampieontsjes of kaizerbroadsjes
Grutte broadsjes: piramide, ciabatta, Italiaanske bol, sandwich
 

  LYTS GRUT 1/2 STOK-
BOLE
Broadsje rikke salm, bizelok-rjemme-tsiisen dressing € 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje kipkerrie mei slaad en komkommer € 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje gesûn mei slaad, komkommer, tomaat, ham , tsiis, apel en aai € 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje Grou spesjaal mei slaad, komkommer, tomaat, ham , bakt
spek en huning-moster dressing
€ 3,85 € 5,25 € 6,75
Skûtsje-broadsje mei salami, ham, spek, sipel en tomaat € 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje geitetsiis mei slaad, komkommer, tomaat, dinnebeampitten,
huningmoster dressing
€ 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje brie mei slaad, komkommer, tomaat en wâlnúten;
nei winsk huningmoster dressing
€ 3,85 € 5,25 € 6,75
Broadsje filet americain € 3,85 € 5,25 € 6,75
Sêft broadsje mei ham of tsiis € 1,85    
Hurd broadsje mei ham of tsiis € 2,00 € 2,50 € 4,00


Ekstra beleg € 0,50.

Jo kinne bestelle op tillefoannûmer 0566 621570.

Wolle jo gebak bestelle? Klik hjir foar ús assortimint.

alle

woansdeis

KOEKEDEI