Us service

Wolle jo in bestelling pleatse?

Jo kinne jo bestelling yn de winkel of tillefoanysk trochjaan (0566 621570). Wy soargje dat jo bestelling op 'e tiid foar jo klear stiet. Jo kinne ek bestelle fia e-mail.

Wolle jo jo bestelling besoargje litte?

Kinne jo jo bestelling sels net opheljen, dan besoargje wy dizze by jo thús. Wy bringe dêr € 1,50 foar yn rekken.

alle

woansdeis

KOEKEDEI